Annetamine

Annetamine

Hitmix Eesti Fännklubi MTÜ tegevuse eesmärgiks on ühendada erinevate põlvkondade muusikasõpru, kes koguvad ja vahetavad erinevate ajastute muusikapärandit, teevad omavahelisi kokkusaamisi, erinevaid kohtumisi muusikavaldkonnas tegutsejatega, koostavad muusika ajaloo temaatilisi laagreid ja koolitusi. Oma eesmärgi saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi: luuakse ja hallatakse mittetulutoovat interneti põhist keskkonda ja vabalt jagatavat digitaalkanalit hitmix.ee, selle pärandi kuulamiseks ja tutvustamiseks oma liikmetele ja teistele huvilistele; korraldatakse erinevaid seminare, infoüritusi, laagreid ja viiakse läbi muid fänniüritusi, toodetakse ja levitatakse erineval kujul ja viisil teabematerjale. Oleme mittetulundusühing, mis saab tegutseda ja muusikarõõmu pakkuda just tänu Teile ja Teie annetustele.

Teie annetused aitavad meil jätkusuutlikult ja pikaajaliselt oma tegevusplaane koordineerida ja digitaalsete kanalite programmi koostada. Samuti kasutatakse tehtud annetusi tegevusega seotud tehniliste vahendite soetamisele, tark- ja riistvara uuendamisele, sisu hankimisele ja kodulehe halduskulude (internetiühendused, serverite rent, erinevad kohutuslikud maksud ja litsensitasud) katmiseks.